27 เมษายน 2562 แล้งสาหัสรอบ 60 ปี คนบุรีรัมย์จี้รัฐช่วย สระบ่อบาดาลแห้ง ซื้อน้ำใช้ร่วม 2 เดือน

ที่มา: https://www.naewna.com/local/410351

ตัวแทนชาวบ้านบ้านหนองค่าย ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้าช่วยเหลือหลังประสบปัญหาภัยแล้งทำให้เดือดร้อนหนักเพราะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ หลังสระน้ำขนาดใหญ่กลางหมู่บ้านเนื้อที่กว่า 20 ไร่ ที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านแห้งขอดในรอบ 60 ปี จนเห็นดินแตกระแหง ทำให้ไม่มีน้ำดิบผลิตประปา ส่วนบ่อบาดาลที่เจาะไว้เพื่อสูบดึงน้ำใต้ดินมาสำรองผลิตประปาก็ไม่ไหลทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านทั้ง 355 ครัวเรือน ประชากรกว่า 1,300 คน ได้รับความเดือดร้อน ต้องลงทุนควักเงินซื้อน้ำกินน้ำใช้มานานกว่า 2 เดือนแล้ว โดยเฉพาะคนชรา และผู้พิการต้องเจียดเงินเบี้ยยังชีพมาซื้อน้ำอุปโภคบริโภค นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่ทำกับข้าว หรืออาหารตามสั่งขายในหมู่บ้านก็ต้องปิดร้านแบบไม่มีกำหนดเพราะไม่มีน้ำในการประกอบอาหาร ล้างถ้วย จานทำให้ขาดรายได้เพราะหากจะลงทุนซื้อน้ำมาล้างถ้วยจาน คงขาดทุนจากผลกระทบอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วย สอบถามชาวบ้านหลายคนบอกตรงกันว่าปีนี้แล้งหนักที่สุดในรอบ 60 ปีไม่ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นสระกลางหมู่บ้านแห้งขอดถึงขนาดนี้ ทำให้ชาวบ้านไม่มีน้ำกินน้ำใช้ บางครัวเรือนที่พอมีกำลัง ก็พอจะซื้อน้ำได้แต่หลายครัวเรือนที่ฐานะยากจน จะให้ซื้อน้ำถังละ15บาทใช้ก็คงไม่ไหวเพราะต้องซื้อทุกวันจึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือด้วย ขณะที่จังหวัดพิจิตร ภัยแล้งส่งผลกระทบชาวบ้านและปลาในแม่น้ำยม หน้าวัดประดาทอง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง มีสภาพแห้งขอด เป็นท้องพื้นทราย จากน้ำที่แห้งขอดและลดระดับแห้งลง เหลือไม่ถึง 1 เมตร ทำให้แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ในเขตอภัยทาน หน้าวัดประดาทอง ลอยตายเกลื่อนจำนวนมากเนื่องจากน้ำเหลืออยู่น้อยทำให้น้ำอุณหภูมิสูงขึ้นและยังมีกลุ่มคนแอบฉวยโอกาสขโมยปลาไปขายทำให้ปลาที่เหลืออยู่ใกล้สูญพันธุ์ สำหรับแม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร ระยะทาง 127 กิโลเมตร ต้องประสบภัยแล้งมานานและยังไม่มีการผันน้ำจากตอนบนลงมาช่วย ทำให้แม่น้ำยมตอนล่าง ต้องแห้งขอดลงตลอดทั้งสาย